Sekcje

SKOCZÓW- Z.Sz.Nr1(Sp 8) os Górny Bór ul.G.Morcinka
TRENINGI Środa i Piątek
Dzieci od lat 6 godz.18.30 do 19.30
Młodzież i dorośli 19.30 do 21.00

GOLESZÓW- Gminny Ośrodek Kultury
TRENINGI -Poniedziałek
Dzieci od lat 6 godz.17.30 do 18.30
Młodzież i dorośli godz 18.30 do 20.00

STRUMIEŃ-Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
Treningi-Wtorek
Dzieci od lat 6 godz.17.45 do 18.45
Młodzież i dorośli godz. 19.00 do 20.30

Bielsko B.\ -Sala Gimnastyczna obok Domu Kultury ul.Karpacka 127
Treningi- Czwartek godz.18.45 do 20.15