Goshin-Do

PONIŻEJ WYJAŚNIAMY NAZWĘ SZKOŁY SZTUK WALKI I SAMOOBRONY GOSHIN-DO:

GO- obrona
SHIN- ciało ale słowem tym określa się również coś nowego współczesnego
DO- określa ” drogę ” obraną drogę postępowania do wytyczonego celu uwzględniającą sferę ducha,ciała,charakteru i woli.
GOSHIN- obrona swego ciała,współczesna samoobrona.

GOSHIN-DO można przetłumaczyć jako ” drogę współczesnej samoobrony”

Nazwa szkoły świadczy o wybitnie obronnym charakterze programu nauczania.

WSPÓŁCZESNA SAMOOBRONA-MODERN SELF DEFENSE SYSTEM

Jest obronnym systemem walki dostosowanym do różnorodnych rzeczywistych sytuacji i okoliczności życiowych.Opiera się ona na bazie wybranych technik różnych sztuk i sportów walki ( kung-fu,jiu-jitsu,aikido,judo,sambo,karate,taekwondo,aiki-jitsu,muay-thai/muay -boran itp.)a jej zadaniem jest odparcie uniknięcie ,osłabienie oraz zneutralizowanie ataku przeciwnika a także obezwładnienie i unieruchomienie napastnika jako reakcja na jego atak.
Nowoczesna samoobrona oparta została na naukowych podstawach fizyki ,biomechaniki ruchu,anatomii,fizjologi,psychologii i taktyki oraz racjonalnie opracowanej metodyce nauczania.
W samoobronie o skuteczności działań decydują zarówno cechy fizyczne -siła,szybkość,wytrzymałość,gibkość,zręczność,koordynacja ruchowa i zasób umiejętności technicznych oraz cechy psychiczne min.zdecydowanie i pewność siebie.
Ważnym elementem w szkoleniu samoobrony jest wyuczenie i rozwinięcie u ćwiczących właściwych odruchów obronnych jako reakcji na najczęściej spotykane rodzaje ataku,a także sposobów i zasad zachowania się w czasie napadu.
W samoobronie stosuje się następujące techniki; postawy,poruszanie się,uniki ,duszenia,uderzenia ręczne i nożne które służą powstrzymaniu ataku uzbrojonego i nieuzbrojonego przeciwnika.
Dzięki systematycznemu treningowi chwytów obronnych na bazie technik zaczerpniętych z różnych sztuk i sportów walki powstają u ćwiczących nawyki,które noga determinować późniejszy sukces w walce lub obronie.
Współczesna samoobrona jest specyficznym rodzajem walki obronnej której założenia zasady i sposoby wykonywania chwytów obronnych są dostosowane do aktualnych potrzeb samoobronnych społeczeństwa żyjącego w określonym środowisku i warunkach.A zatem nowoczesna samoobrona musi stale szukać nowych rozwiązań skuteczniejszych sposobów obrony przed atakiem kijem,nożem,łomem,siekierą,maczetą,butelką,ciosami,kopnięciami,duszeniami przed atakiem jednym i wieloma przeciwnikami dostosowanych do zmieniających się i najczęściej spotykanych form ataku,a także mentalności i cech osobowości społeczeństwa.
Nowoczesna samoobrona pod względem prawa została podzielona na samoobronę bierna i czynną.Samoobrona bierna polega na wykonaniu uniku i zablokowaniu ciosu a następnie na wykonaniu odpowiedniego kontrataku tzn.zastosować chwyty(dżwignie,rzuty,obalenia,podcięcia itp.)czyli zastosować obronę czynną.

Świat w którym obecnie żyjemy jest pełen agresji i przemocy.Stąd tez każdy kto chce zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia powinien opanować co najmniej podstawowy zakres technik samoobrony.

Ucząc się technik samoobrony i poznając jej zasady należy pamiętać ,że zdobyte umiejętności mogą być wykorzystywane jedynie w przypadku stosowania tzw. obrony koniecznej tj. w czasie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w celu odparcia ataku napastnika.
Należy pamiętać o tym że każda stosowana obrona musi być współmierna do stopnia zagrożenia.

Należy również pamiętać,że wykorzystywanie poznanych technik samoobrony i sposobów walki w innych celach,jak np.do napadu,rozboju lub szantażu jest w polskim ustawodawstwie karane z całą surowością prawa.

Bibliografia
Obrona przed atakiem kijem baseballowym,nozem i pięscia.Krzysztof Kondratowicz Dom Wydawniczy Bellona Warszawa 1997.
Obrona przed atakiem pięścią i nożem .Krzysztof Kondratowicz. Wydawnictwo Bellona Warszawa 1994.
Chwyty Obronne .Krzysztof Kondratowicz Ministerstwo Obrony Narodowej Warszawa 1977.